อาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ได้ร่วมเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักวิ่งในงาน Bangsaen 21

    อาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ได้ร่วมเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักวิ่งในงาน Bangsaen 21
ในวันที่ 15-16 ธ. ค. 2561
งานนี้นักวิ่งก็หายปวด นิสิตก็ได้ประสบการณ์กันเต็มที่เลยค่ะ