อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่สุนีย์ บุญฉลอง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยอาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ดร.เพชรัตน์  พานทอง นางสาวระชา  เมืองสุวรรณ์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน  ได้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่สุนีย์  บุญฉลอง ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม.