คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร 50 ปี (อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลิงค์รูปภาพคลิก