ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน ได้รับการโหวตเป็นรองอันดับ1 ขวัญใจบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับการโหวตเป็นรองอันดับ1 ขวัญใจบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561
ในงานสังสรรค์ประจำปี “มหาวิทยาลัยแห่งความรัก” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 ณ ศาลาลานรมณีย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”