นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวในกีฬาเทา-ทองเกมส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพา ได้เข้าแข่งขันกีฬาเทา-ทองเกมส์ โดยนางสาวจีรนันท์ สุทธิอาจ
สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว