คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสหเวชศาสตร์นำโดย ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร และอ.ทัศวิญา พัดเกาะ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)