คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 นางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาเอก นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชูเกียรติ การทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ “ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร” โดย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย