คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข

  คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยจะร่วมกันถวายเทียนพรรษา เวลา 11.00 น. ณ วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุรี