คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ถนัด นาคคล้าย

คณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์และนิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ถนัด นาคคล้าย ณ ฌาปนสถาน วัดลาดหวาย  ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา