สภากาชาดไทย ได้คัดเลือกโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ “นิทรรศการน้อมรำลึก องค์พ่อหลวงภูมิพล” คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

    ด้วยนางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ “นิทรรศการน้อมรำลึก องค์พ่อหลวงภูมิพล” ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและแผ่นดิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตามประกาศสำนักงานยุวกาชาด ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ จากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ) ทั้งนี้จะมีพิธีมอบขวัญถุงกาชาด เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทำดี จากศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และร่วมประกาศอุดมการณ์ทำดีเพื่อแผ่นดิน ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เอกสารเพิ่มเติมคลิก