ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ดูรายชื่อและรายละเอียดคลิกที่นี่

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ได้เข้าร่วมงานวันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

  คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ได้เข้าร่วมงานวันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, อ.พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต อาจารย์จากสาขากายภาพบำบัด, อ.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล อาจารย์จากสาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร, อ.จิรสุดา

Read more

นักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง เข้าร่วมฟังการแนะแนวหลักสูตร และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน แกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง  จำนวน 180 คน ได้ เข้าร่วมฟังการแนะแนวหลักสูตร และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ท่านคณบดี ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 109 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร. วิทูร ขาวสุข อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร. ปริญญาพร

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ

   คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator : AED) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106)

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง ต.แสนสุข 

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:30 น. คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566” ณ

Read more