ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Happinessมีความสุข, A=Amityมิตรภาพ, R=Responsibilityความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Onenessความเป็นหนึ่งเดียว, N=Nobleความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง


เอกสารดาวน์โหลด


www.free-counter-plus.com
ผู้เข้าชมเว็บไซท์

ยุทธศาสตร์ประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:20 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 15:00 น.