สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ::  สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ ปี  ::  โครงการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อปรสิต และการประเมินพัฒนาการในเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
SiteGround web hosting
::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 14:28 น.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย จำนวน 57 คน
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:16 น.
 
จัดงานแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 14:22 น.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 สโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:14 น.
 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายวิถีชลบนสวรรค์สีเขียว เครือข่ายชลบุรีน่าอยู่น่ากิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 13:51 น.

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายวิถีชลบนสวรรค์สีเขียว เครือข่ายชลบุรีน่าอยู่น่ากิน ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และคณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา ขึ้น เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมจากประสบการณ์ทำงานร่วมกันและการทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชน โดยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การปกป้องพื้นที่และการต่อต้านคอรัปชั่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณาจารย์ นิสิต ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เป็นการสนองต่อตัวชี้วัดที่ 17 กลยุทธที่ 3 และ 10 พันธกิจที่ 1 2 และ 4  ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตัวชี้วัดที่ 12 13 15 และ 16 กลยุทธที่ 3 และ 4 พัธกิจที่ 2 3 และ 4 ของแผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences) จากประเทศสวีเดน 2 คน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences) จากประเทศสวีเดน 2 คน คือ Maria Fagerlind และ Erica Sundström ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ Karolinska Institutet, Sweden.ในโครงการ Swedish scholarship scheme Linnaeus Palme. ซึ่งนิสิตทั้งสองจะมาทำการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาที่คณะสหเวชศาสตร์ เป็นเวลา 1 เดือน ภายใต้การควบคุมการวิจัยของ ดร.วิทูร ขาวสุข เรื่อง “The effects of nacre extract from oyster shell, Saccrostrea forskali, on the differentiation of  MC3T3-E1 cell line” และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส เรื่อง  “The detection  of S. aureus and L. monocytogenus contamination in ready-to-eat foods by multiplex PCR.”
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:10 น.
 
การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:58 น.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 นี้
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:53 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 26