สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ::  สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ ปี  ::  โครงการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อปรสิต และการประเมินพัฒนาการในเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
SiteGround web hosting
::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:36 น.

ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่ Monash University, Malasia campus และ National University of Singapore โดยได้รับการสนันสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มา ณ โอกาสนี้
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:57 น.
 
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การเงิน 2556 - 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:26 น.

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การเงิน 2556 - 2561 จากแผนเดิมเป็นแผน 10 ปี ให้เป็นแผนฯ 5 ปี โดยมี
ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.จันทรวรรณ แสงแข อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการเงิน
ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนำในการจัดทำ 
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:56 น.
 
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เม็ดทรายคืนฝั่ง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:08 น.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เม็ดทรายคืนฝั่ง" เพื่อต้อนรับการกลับมาเยือนคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของทหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555 ปริญญาวิทยบาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย ของคณะฯ จำนวน 47 คน  ในการนี้ ศิษย์เก่าได้รวบรวมเงินบริจาคให้กับคณธฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของคณะฯ จำนวน  12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) คณะฯขอน้อมรับด้วยความขอบคุณและได้นำเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้คณะฯ หมวดเงินบริจาค สำหรับใช้ในกิจกรรมของคณะฯ ตามเจตนารมย์ของศิษย์เก่า ต่อไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:54 น.
 
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 14:28 น.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย จำนวน 57 คน
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:16 น.
 
จัดงานแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 14:22 น.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 สโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:14 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 27