ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Happinessมีความสุข, A=Amityมิตรภาพ, R=Responsibilityความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Onenessความเป็นหนึ่งเดียว, N=Nobleความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

www.free-counter-plus.com
ผู้เข้าชมเว็บไซท์

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียร์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จำเนียร์สวัสดิ์  ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปิ่นโตภัตตาหารแก่พระสงฆ์

  

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และถวายปิ่นโตภัตตาหารแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Tele-Learning of Community Health Skill Pilot Workshop ณ Moansh University, Malasia

 

เมื่อวันที่ 30 พย. ถึง วันที่  2 ธค. 58 รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ได้เข้าร่วมโครงการ
Tele-Learning of Community Health Skill Pilot Workshop ณ Moansh University, Malasia ด้วยทุนของ TEIN Cooperation Center ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสาธิตและฝึกประสบการณ์ด้วยการสอนทางไกล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
โครงการนิสิตพบผู้บริหารเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 คณะสหเวชศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการนิสิตพบผู้บริหาร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
โครงการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมวาดภาพ (Illustration III) สำหรับหนังสือและตำราวิชาการ"   เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉง นิลบุหงา อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 7