สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ::  สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ ปี  ::  โครงการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อปรสิต และการประเมินพัฒนาการในเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
SiteGround web hosting
::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาโภชนบำบัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:19 น.

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่/๒๕๕7


เอกสารดังแนบ...


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 10:14 น.
 
จัดโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา ณ ลานกิจกรรมสหเวช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:14 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษณายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น.สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเครือข่ายวิถีชลบนสวรรค์สีเขียว เครือข่ายชลบุรีน่าอยู่น่ากิน และภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา  ณ ลานกิจกรรมสหเวช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีเกษตรกรรม สื่อความรู้เรื่องเศรษฐกิจฐานราก สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย และนิสิตคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ข้าว ผักผลไม้ปลอดสารพิษ สมุนไพรแปรรูป และปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ยังจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อเป็รการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย มีการเสวนาเรื่อง การรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด โดย วิทยากรจากเครือข่ายวิถีชลบนสวรรค์สีเขียว การบรรเลงเพลงไทยเดิมจากชมรมดนตรีไทยนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.นิรมล ธรรมวิริยะสติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การแสดงดนตรีสากลและกิจกรรมสันทนาการ โดย นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:25 น.
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุตำแหน่ง อาจารย์ โภชนบำบัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 09:26 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 10:32 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 21:34 น.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สหเวชร่วมใจ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ธงชัย อัจนพงศา ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่  27  มกราคม –  14  เมษายน  2557 จำนวน 12 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 11:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 21:30 น.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร วทบ. พยาธิวิทยากายวิภาคและประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการการจัดประสบการณ์การศึกษาด้านวิชาชีพ และการศึกษาวิจัย ของสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 11:51 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 28