สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ::  สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ ปี  ::  โครงการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อปรสิต และการประเมินพัฒนาการในเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

www.free-counter-plus.com
ผู้เข้าชมเว็บไซท์

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
จัดให้มีโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา ประจำเดือนมีนาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:54 น.

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา ประจำเดือนมีนาคม โดยกำหนดประเด็นของงาน คือ มหกรรมข้าว ซึ่งในงานได้มีการจำหน่ายผัก อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปลอดสารพิษและเชื้อโรค พร้อมทั้งการแปรรูปข้าว ได้แก่ การทำข้าตู การทำน้ำคลอโรฟิล จากข้าวงอกไรฟเบอร์รี่ โดยวิทยากรจากชุมชนบ้านหัวโกรก ผู้ใหญ่ไพรัช วิถี และทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้าน
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:59 น.
 
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:36 น.

ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่ Monash University, Malasia campus และ National University of Singapore โดยได้รับการสนันสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มา ณ โอกาสนี้
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:57 น.
 
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การเงิน 2556 - 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:26 น.

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การเงิน 2556 - 2561 จากแผนเดิมเป็นแผน 10 ปี ให้เป็นแผนฯ 5 ปี โดยมี
ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.จันทรวรรณ แสงแข อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการเงิน
ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนำในการจัดทำ 
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:56 น.
 
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เม็ดทรายคืนฝั่ง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 23:08 น.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เม็ดทรายคืนฝั่ง" เพื่อต้อนรับการกลับมาเยือนคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของทหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555 ปริญญาวิทยบาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย ของคณะฯ จำนวน 47 คน  ในการนี้ ศิษย์เก่าได้รวบรวมเงินบริจาคให้กับคณธฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของคณะฯ จำนวน  12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) คณะฯขอน้อมรับด้วยความขอบคุณและได้นำเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้คณะฯ หมวดเงินบริจาค สำหรับใช้ในกิจกรรมของคณะฯ ตามเจตนารมย์ของศิษย์เก่า ต่อไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 เวลา 13:54 น.
 
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 14:28 น.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศน์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย จำนวน 57 คน
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 23:16 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 14