สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ::  สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ ปี  ::  โครงการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อปรสิต และการประเมินพัฒนาการในเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
SiteGround web hosting
::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:58 น.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 นี้
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:53 น.
 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:55 น.

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่  27  มกราคม –  14  เมษายน  2557 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการการฟังและการพูดเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 และเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถสื่อสารกับนิสิต  นักศึกษา  และชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ โดย ท่านอาจารย์ธงชัย อัจนพงศา ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากร
คลิกดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:46 น.
 
ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมธำรงค์ บัวศรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:04 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมธำรงค์ บัวศรี ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาหน้า เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:25 น.
 
จัดให้มีการส่งมอบหน้าที่ของผู้บริหารชุดเก่า ต่อ ผู้บริหารชุดใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:51 น.

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดให้มีการส่งมอบหน้าที่ของผู้บริหารชุดเก่า ต่อ ผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0264/2557 และ 0265/2557 ดังนี้ 
2.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศษสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา อ.กฤติกา หงษ์โต
2.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ อ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
2.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
2.5 ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ อ.ดร.วิทูร ขาวสุข
2.6 ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด อ.ทัศวิญา พัดเกาะ
2.7 ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:09 น.
 
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับคณะสหเวชศาสตร์ ในอนาคต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:49 น.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ Professor Dr.Jesse L. Lutabingwa,Associate Vice Chancellor Office of International Education and Development
Appalachian State University, Boone, North Carolina 28608-2083, USA พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ และ ผศ.ดร.พรชัย จูลาเมส์ ได้เข้าหารือกับคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับคณะสหเวชศาสตร์ ในอนาคต ซึ่งผลการหารือจะนำเสนอต่อ Dean of Faculty of Health Sciences, Appalachian State University ต่อไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:04 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 25